Redskaber

I terapien vil fokus være på, hvordan netop du som menneske oplever din verden og, hvordan du finder mening i dit liv.

Jeg vil være behjælpelig med at afdække det, du har brug for at få afklaring omkring. Det vigtigste i terapien er at have opmærksomhed på sine følelser, tanker og kropslige sansninger. Denne opmærksomhed kan siges at være det vigtigste redskab til psykologisk forandring. Med basis i opmærksomheden vil jeg invitere dig til forskellige øvelser, som kan træne denne opmærksomhed. Terapien er et samarbejde, hvor jeg skal gøre mig umage for at forstå dig fra dit perspektiv, og du skal gøre dig umage for at gøre dig forståelig, hvilket betyder, at du delagtiggør mig i det, du i et givent øjeblik er opmærksom på.

Der er helt konkrete psykoterapeutiske metoder og øvelser, som jeg anvender i terapien, og som vi i fællesskab taler om, hvorvidt de kan være hjælpsomme for dig.

Jeg som terapeut stiller mig til rådighed med at hjælpe dig til at få afklaring omkring din egen situation og dit liv, fordi jeg gerne vil forstå dig.

Comments are closed.