Hvad sker der i terapien?

Første gang vil vi prøve at finde ud af, om vi kan arbejde sammen. Og vi undersøger grundene til, at du er startet i terapi. Der kan være mange årsager til, at man får behov for terapi. Jeg arbejder ud fra et eksistentielt perspektiv, hvor vi sammen undersøger dit liv og din måde at være i verden.

De efterfølgende gange fokuserer vi dels på de temaer, som blev formuleret i den indledende samtale, og dels de temaer, der dukker op undervejs i terapiforløbet.

Jeg er optaget af, hvordan du faktisk er i verden, snarere end at diagnosticere. Jeg vil være der sammen med dig i din proces og jeg vil være sammen med dig i at opdage og udvikle netop dine potentialer, så du vokser.

Accept og nærvær som nøgle til forandring

Men at vokse sker først og fremmest ved at være med det, der er frem for det, der kunne have været eller det, der kan komme. Ændring indtræffer, når vi har modet til at være med det, der er i os nu. Og derfor vil vores fokus hele tiden være en accept af de følelser og tanker, der er i dig lige nu.

Jeg vil møde dig med åbenhed, respekt og accept.

Terapi er et møde med dig selv. Dette kræver mod, for det er også at tage ansvar for dit liv. Terapien kan hjælpe dig med at øge opmærksomheden på dette møde, og afdække de – til tider – svære følelser i dette møde.

Terapi er undersøgelse af din livsverden

Fokus er, at vi sammen foretager en undersøgelse af dine tanker og følelser, og hvordan det er at være dig. Terapien kan hjælpe dig med at øge din opmærksomhed på dig selv og dine grænser og på, hvordan du finder mening og indhold i dit liv. Derfor kan man sige, at terapien kan hjælpe dig til at du kan opdage dine egne ressourcer.

Transformation indtræffer, når du med accept overgiver dig til processen og når du kan rumme de følelser og tanker, der er i dig lige nu. Accept er i det hele taget nøgleordet, og denne accept indebærer, at man kan tillade, at man har det, som man har det, uden at det skal gå væk. At tillade de enkelte psykiske fænomener i dig at være der, og nysgerrigt undersøge dem.

Terapien kan også beskrives som en træning i opmærksomhed – nemlig opmærksomhed på dig selv og, hvordan du træder i eksistens; hvordan du skaber mening og sammenhæng i dit liv.
Målet er at øge din opmærksomhed på dine tanker, følelser, kropsfornemmelser, ressourcer og potentialer og hvordan du er sammen med dig og andre mennesker. Og derved vil det stå klarere for dig, hvilke beslutninger, du skal træffe.

Comments are closed.