Hvilken terapiretning anvendes?

I terapien vil fokus være på, hvordan netop du som menneske oplever din verden og, hvordan du finder mening i dit liv.
Mit fundament er den eksistentielle tænkning indenfor psykologien, hvilket vil sige, at jeg arbejder ud fra antagelsen af, at vi mennesker lever under nogle vilkår, såsom dét at vi skal dø, at vi har frihed til at vælge, at vi selv skal finde ud af meningen i vores liv og, at vi alle – i kraft af vores bundethed til den fysiske krop – er isoleret fra andre.

Jeg anvender overvejende fænomenologisk, oplevelsesorienteret metode, men ud fra en såkaldt eklektisk tilgang, hvilket vil sige, at jeg anvender elementer fra mange terapeutiske retninger for at tilpasse terapien til netop dit behov.

Blandt andet anvender jeg psykodynamisk tænkning, da jeg mener, at der er dynamiske og ofte modsatrettede kræfter i psyken, som er udviklet gennem vores erfaringer med de mennesker, der har haft betydning for os, især i barndommen.

Derudover anvender jeg elementer fra gestaltterapi, kognitiv terapi og kropsterapi.

Jeg bliver mere og mere optaget af SE-metoden (Somatic Experiencing), som er særdeles effektiv ved chok og traumer.

I forlængelse af denne interesse har jeg gennemført Dr. Laurence Hellers NARM-uddannelse. Du kan læse lidt mere om NARM her
Ofte anvender jeg mindfulnessøvelser, som træner klienten i at kunne være nærværende over for hendes eller hans psykiske tilstande. Læs her om, hvad mindfulness er

Jeg bruger også hypnose som en del af behandlingen af mere afgrænsede og specifikke problematikker.

Terapi er et samarbejde mellem os, hvor jeg skal forstå dig, og du skal gøre dig forståelig.

Jeg som terapeut stiller mig til rådighed med at hjælpe dig til at få afklaring omkring din egen situation.

Comments are closed.