Psykolog eller Psykoterapeut?

Betegnelsen “psykolog” (cand. psych., cand. pæd. psych. eller mag. art. i psykologi) er en beskyttet titel, som betyder, at man har en femårig – overvejende teoretisk – universitetsuddannelse fra enten København, Århus, Odense eller Ålborg universiteter.

En psykolog har en stor videnskabeligt baseret indsigt i den menneskelige psyke. Psykologen gennemgår efter endt universitetsuddannelse en praktisk uddannelse med bl.a. et supervisionsforløb, hvorunder psykologen tager egne sager op med autoriserede og erfarne psykologer. Efter denne praktiske uddannelse kan psykologen autoriseres af Psykolognævnet.
Jeg er autoriseret af Psykolognævnet.

Psykoterapeut må alle kalde sig, da det ikke er en beskyttet titel. Der er dog en række uddannelsessteder, der lever op til nogle tværministerielle krav, der skal sikre kvalitet i de evaluerede uddannelser. Du kan se, hvilke uddannelser, der er kvalitetsvurderede på Psykoterapeutforeningens hjemmeside.
En psykoterapeutuddannelse er oftest mere praktisk end teoretisk i sit indhold.

Comments are closed.